סייף - סייף *2

Ages Days & Hours Location Price
6 - 14 00:00:00 - 00:00:00 מנהל קהילתי גוננים ₪280
General Information:

החוג מתקיים בבית ספר לוריא לגילאי כיתות ב' - ט' בימים א' ב' ד' עם המדריך גרמן קרופקן

For more information, please fill this form: